Pamiętaj o drobiazgach – badania i praktyka w perspektywie nowoczesnej stomatologii cyfrowej – wykład – Kuraray – Noritake

Pamiętaj o drobiazgach – badania i praktyka w perspektywie nowoczesnej stomatologii cyfrowej – wykład

Podczas tego wykładu omówione będą różne czynniki mające wpływ na brak szczelności brzeżnej pomiędzy preparowanym zębem (ewentualnie filarem implantu) a wyfrezowanym (lub wydrukowanym) uzupełnieniem protetycznym. Podczas swojego wykładu dr Kunkela omówi następujące zagadnienia:

  • przygotowanie zębów pod protetykę
  • zarządzanie tkankami miękkimi
  • poprawność i precyzja skanerów wewnątrzustnych
  • różnice w algorytmach do skanowania wewnątrzustnego
  • różnice w jednostkach do frezowania CAD/CAM
  • stabilność brzeżna oraz jakość różnych materiałów do frezowania i żywic do druku 3D
  • ocena frezowanej powierzchni różnych produktów z tlenku cyrkonu
  • adhezja, proces cementowania, ocena różnych samoadhezyjnych cementów na bazie żywic
  • pozioma i pionowa stabilność wymiarowa różnych materiałów z tlenku cyrkonu wzbogacanych itrem