Cement jako obiekt uwielbienia budowlańców i dentystów, czyli czym jest współczesnym cement dentystyczny? – wykład – Kuraray – Noritake

Cement jako obiekt uwielbienia budowlańców i dentystów, czyli czym jest współczesnym cement dentystyczny? – wykład

  • Recepty na właściwie przygotowanie interfejsów adhezyjnych czyli tkanki zęba oraz powierzchni uzupełnienia
  • Zasady wyboru cementów w zależności od rodzaju pracy protetycznej i warunków klinicznych
  • Co zrobić w przypadku kontaminacji pola zabiegowego? SOS dla adhezji!
  • Czy rodzaj cementu powinien być skorelowany  z hobby pacjenta lub lekarza?